Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Friday, April 28, 2017

CÁCH BẢO DƯỠNG BÊ TÔNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn những kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TỪ VỰNG TIẾNG ANH TRONG XÂY DỰNG VỀ BÊ TÔNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn TỪ VỰNG TIẾNG ANH TRONG XÂY DỰNG VỀ BÊ TÔNG sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦUGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

NGHỊ ĐỊNH 26a/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VẬT LIÊU XÂY DỰNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG SỐ 16/2013/QH11 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 49/2014/QH13Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 49/2014/QH13 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG SỐ 50/2014/QH13 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 49/2014/QH13Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG SỐ 49/2014/QH13 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

LUẬT XÂY DỰNG SỐ 16/2013/QH11Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG SỐ 16/2013/QH11 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

LUẬT XÂY DỰNG 50/2014/QH13Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG 50/2014/QH13 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Tuesday, April 18, 2017

Chuyển Đổi Tiêu Chuẩn BS8110 sang TCVNGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Chuyển Đổi Tiêu Chuẩn BS8110 sang TCVN sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Monday, April 17, 2017

THÔNG TƯ 06-2016 BXDGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn THÔNG TƯ 06-2016 BXD) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐỊNH MỨC XÂY DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn ĐỊNH MỨC XÂY DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI BỔ SUNG) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Thursday, April 13, 2017

NGHỊ ĐỊNH 32-2015 (Quản lý chi phí đầu tư xây dựng)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn NGHỊ ĐỊNH 32-2015 (Quản lý chi phí) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG &  TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Phương Pháp Sử Dụng Chỉ Số Giá Xây Dựng Để Tính Chi Phí Dự PhòngGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn  hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Wednesday, April 12, 2017

Phần Mềm Nội Suy 2 chiều

Tình hình làm đồ án nền hay bê tông hay nền móng anh em thấy mệt vì phải bấm máy tính  để nội suy. Góc xây chia sẻ phần mềm  này rất tiện lợi, anh em chỉ cần nhập số từ bàn phím vào là máy tính tự nội suy ra kết quả và chỉ việc chép thôi, rất tiện dụng vì nếu phải nội suy 2 chiều thì tính rất khó khăn giờ thì quá dễ khi có phần mềm này rồi.

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn phần mềm nội suy sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Bộ Thư Viện Cây Sketchup

Bộ Thư Viện Cây Sketchup rất cần thiết trong cả bản vẽ. Tuy đơn giản dễ vẽ theo ý muốn, nhưng để tiết kiệm thời gian bạn nên dùng bộ thư viện của Sketchup với nhiều mẫu khác nhau, màu sắc và phong cách khác nhau sẽ giúp bạn có những lựa chọn thích hợp và nhanh chóng.Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Bộ Thư Viện Cây Sketchup sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Monday, April 10, 2017

Thư Viện Bàn Ghế Sofa Sketchup

Bộ Thư Viện Bàn Ghế Sofa Sketchup rất cần thiết trong cả bản vẽ. Tuy đơn giản dễ vẽ theo ý muốn, nhưng để tiết kiệm thời gian bạn nên dùng bộ thư viện của Sketchup với nhiều mẫu khác nhau, màu sắc và phong cách khác nhau sẽ giúp bạn có những lựa chọn thích hợp và nhanh chóng.Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Thư Viện Bàn Ghế Sofa Sketchup sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

NÀO TA CÙNG NHẢY VỚI SAP 2000

thư giản một tí công việc nhẹ nhàng hơn
 

Friday, April 7, 2017

TCXDVN 338 : 2005 ( KẾT CẤU THÉP - TC THIẾT KẾ)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn TCXDVN 338 : 2005 ( KẾT CẤU THÉP - TC THIẾT KẾ) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Thursday, April 6, 2017

Thư Viện Cửa Đi Sketchup

Bộ thư viện cửa đi  Sketchup rất cần thiết trong cả bản vẽ. Tuy đơn giản dễ vẽ theo ý muốn, nhưng để tiết kiệm thời gian bạn nên dùng bộ thư viện của Sketchup với nhiều mẫu khác nhau, màu sắc và phong cách khác nhau sẽ giúp bạn có những lựa chọn thích hợp và nhanh chóng.Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Thư Viện Cửa Đi Sketchup sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Wednesday, April 5, 2017

Vật Liệu Mái NgóiNgói là vật liệu lợp mái được sử dụng rộng rãi từ xưa đến nay vì ngói  được làm từ đất nung nên có tác dụng chống ồn và chống nóng rất tốt. Theo sự phát triển cùng thời gian và công nghệ kiến trúc ngày càng hiện đại và mái nhà lợp ngói cũng thay đổi theo giúp cho ngôi nhà của bạn trông đẹp mắt và hợp thời nhất. Như vậy cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu đa dạng của kiến trúc ta phân thành 2 loại mái ngói:

Mái ngói truyền thống

Đầu tiên, khác về kết cấu của mái ngói, thường mái truyền thống sẽ được thiết kế theo kiểu 4 lớp hoặc 3 lớp gồm: lớp kèo; lớp đòn tay, lớp rui, và lớp cuối cùng là lớp mè. Bên cạnh, mái ngói lợp nhà truyền thống chúng ta thường sử dụng gỗ làm nguyên liệu là chính, các loại cây gỗ này sẽ được ngâm dưới ao nước cả năm trời với mục đích chống mối mọt tốt khi sử dụng làm mái nhà.

Ngoài ra, với kiểu mái ngói lợp truyền thống thì họ thường thiết kế kiểu mái trải dốc về hai bên và không có sự gia cắt của một mái thứ ba. Kiểu mái này được gọi là kiểu nhà nhiều gian nối dài liền kề nhau. Về các sản phẩm ngói lợp thì sử dụng loại ngói làm thủ công và ngói đất nung là chủ yếu. Với cách thiết kế này vẫn đảm bảo độ chắc chắn, bền đẹp và an toàn cho con người. Tuy nhiên ngói truyền thống cũng hạn chế về hình dáng thiết kế.

Mái ngói hiện đại

Ngày nay, với sự phát triển của xã hội kéo theo sự phát triển trong lĩnh vực kiến trúc nhằm đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của con người. Nhà ở hiện nay không đơn thuần là nơi để che mưa che nắng mà nó còn thể hiện được phong cách, đẳng cấp của gia chủ, chính vì vậy mà những ngôi biệt thự, villas, nhà phố được xây dựng với kiến trúc độc đáo, ấn tượng theo ý thích của từng gia chủ.
Chính vì vậy, các gia chủ cũng ngày càng có những yêu cầu khắt khe hơn trong việc chọn ngói và lợp ngói cho ngôi nhà của mình. Khi chọn ngói lợp bạn phải chú ý đến yếu tố phù hợp với kiến trúc của ngôi nhà, đòi hỏi gia chủ và kiến trúc sư phải dành nhiều thời gian và công sức để tìm ra những phương án thiết kế tinh tế và sáng tạo nhất.


Hiện trên thị trường ngoài các sản phẩm ngói đất nung truyền thống thì còn có rất nhiều loại ngói màu, ngói trọng lượng nhẹ cùng với cách lắp đặt khác nhau sẽ mang đến một cái nhìn hoàn toàn mới cho từng phong cách kiến trúc. Với nhà lợp mái ngói hiện nay ngoài dùng bằng gỗ như trước đây thì họ dần chuyển sang thi công bằng thép đen, kèo thép mạ trọng lượng nhẹ giúp mang lại hiệu quả sử dụng và tính thẩm mỹ rất cao.


Có thể nói, với sự phát triển của xã hội thì con người cũng đã tìm ra những thay đổi sao cho phù hợp với thời đại mang lại những tiện ích và hiệu quả sử dụng cao. Cụ thể, với sự thay đổi trong cách thiết kế mái ngói đã góp phần làm cho ngôi nhà của bạn trở nên sang trọng, đẹp mắt và tuyệt vời nhất.

Tuesday, April 4, 2017

Hỗ trợ thiết kế nhà ở dân dụng

Góc xây dựng kính gửi tới Quý anh chị Khách hàng Bảng đơn giá thiết kế nhà phố, thiết kế nhà dân mới nhất năm  2017:
Bảng giá mang tính chất tham khảo tùy vào mức độ phức tạp hay đơn giản của ngôi nhà

Vậy tại sao khách hàng phải thuê thiết kế nhà ở dân dụng:
- Biết được hình dạng ngôi nhà cụ thể
- Giá cả kinh phí là điều quan trọng cần chuẩn bị khi xây nhà
- Bản vẽ chất lượng đảm bảo an toàn và công năng.
- Đừng vì sợ tốn 1 lần: thay vào đó Anh/Chị sẽ tốn vào tiền vật liệu nhân công, thời gian...(Vì bạn chưa định hình không gian ngôi nhà ý tưởng của bạn liên tục thay đổi..)
- Khi thuê thiết kế chúng ta sẽ lên phương án chọn thầu: thuê trọn gói hay thuê nhân công.
Lưu ý: Chúng ta nên chuẩn bị bản thiết kế càng sớm càng tốt tránh tình trạng gần đến ngày khởi công bản vẽ thiết kế chưa hoàn thành ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Một bộ hồ sơ bản vẽ nhà phố hay nhà ở dân dụng ,biệt thự các phong cách khác nhau bao gồm
Thứ 1 : Bản vẽ kiến trúc bao gồm ( 2D)
+ Chi tiết mặt bằng kiến trúc các tầng ,và phần sân nếu có

+ Mặt cắt nhà ,mặt cắt cầu thang và chi tiết cầu thang , chi tiết cửa ,chi tiết các phòng sinh hoạt , chi tiết tay vịn cầu thang ,chi tiết khác liên quan đến thi công
+ Chi tiết Mặt tiền
=> Toàn bộ liên quan đến kiến trúc về phần thi công
Thứ 2: Bản vẽ kết cấu bao gồm (2D)
+ Phần kết cấu móng ,phần cột dầm sàn nói nôm na là khung bê tông cốt thép ,các chi tiết trang trí liên quan đến phần kết cấu
Thứ 3: Bản vẽ điện nước ( hay còn gọi là M&E)
+ Phần này thì thể hiện mặt bằng chiếu sáng .mặt bằng nước cấp nước thoát
+ Mặt bằng động lực ,mặt bằng bố trí thiết bị sinh hoạt ( có thể hiểu rằng nhà có các công tắc và ổ điện ,CB tổng ) và sơ đồ nguyên lý thiết kế đường đi điện nước
Thứ 4 : Bản phối nội ,ngoại thất ( 3D)
+ Hình ảnh thể hiện ngoại thất và nội thất ( thông thường nhà phố chỉ cần thế này ,còn chung cư hay khách hàng có nhu cầu về kinh tế có thể cho diễn họa nội thất )


Xin Quý Anh chị lưu ý:
Hồ sơ thiết kế bao gồm: bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, phối cảnh công trình, bản vẽ cấp điện, cấp nước.
Các công trình đơn giản sẽ có chi phí thấp hơn.
Mức giá trên áp dụng cho các công trình dân dụng có diện tích nhỏ hơn 100m2.
Ngoài ra, các công trình đặc biệt, có diện tích trên 100m2, Quý Anh chị vui lòng liên hệ