Friday, April 28, 2017

NGHỊ ĐỊNH 26a/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VẬT LIÊU XÂY DỰNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG SỐ 16/2013/QH11 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây