Thursday, April 13, 2017

NGHỊ ĐỊNH 32-2015 (Quản lý chi phí đầu tư xây dựng)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn NGHỊ ĐỊNH 32-2015 (Quản lý chi phí) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây