Friday, July 7, 2017

PHẦN MỀM Nova -TDN 2005

Nova -TDN 2005 Chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên môi trường AutoCAD Release 2005. Với Nova -TDN 2005 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova -TDN 2005 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ và có thể thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO.Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Phần mềm sap Nova -TDN 2005 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây