Saturday, September 15, 2018

TẬP CHÍ XI MĂNG TOÀN CẦU (THÁNG 11 - NĂM 2017)

Tạp chí Xi măng Toàn cầu do Global Cement biên soạn số tháng 11 năm 2017 có những thông tin nổi bật sau:
Các tin tức cập nhật nhất về ngành xi măng toàn cầu;
Các bài viết kỹ thuật trong chuyên ngành xi măng như: về tự động hóa, bộ phận mòn, nhiên liệu thay thế, địa chỉ liên lạc bảo trì và máy nghiền đứng; 

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hy vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây