Wednesday, October 24, 2018

Bài giảng Cấu kiện bê tông

Quy trình sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn; Cách thức chế tạo hỗn hợp bê tông; Công nghệ chế tạo cốt thép; Khuôn tạo hình; Phương pháp tạo hình các cấu kiện...

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hy vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây