Monday, October 1, 2018

Hướng dẫn tính toán khối lượng công việc và lập dự toán công trình dân dụng

1. Yêu cầu chung: Để tính toán, bóc tách khối lượng công việc xây dựng cơ bản cho công tác lập dự toán yêu cầu kỹ sư xây dựng phải nắm chắc: • Thành phần công việc thực và thành phần công việc quy định trong tập đơn giá, định mức... • Biện pháp tổ chức thi công của công trình nói chung và từng loại công việc • Các loại vật liệu cấu thành kết cấu hoặc hạng mục công trình • Phân loại vật liệu • Kích thước hình học của các loại kết cấu, hạng mục • Đơn vị đo cho từng công việc, từng kết cấu, hạng mục ...

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hy vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây