Saturday, November 17, 2018

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (1172-2012)

Quyết định 1171-2012 Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình -  phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung):

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hy vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây: Tải Về Máy