Friday, December 21, 2018

BẢN VẼ CÔNG TRÌNH DÀN THÉP (FILE CAD)


Hôm nay Góc Xây Dựng xin chia sẻ bản vẽ kết cấu bể xử lý dàn thép dưới đây. Hy vọng hữu ích với mọi người, hãy like và share nếu thấy cần thiết cho Mọi người. Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng.

http://www.gocxaydung.com/

Link dowload bản vẽ : tại đây (file cad)