Friday, January 21, 2022

BẢNG TÍNH ĐỘ CHẶT K (Sưu tầm)

BẢNG TÍNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT K NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
( Theo tiêu chuẩn 8730 : 2012 )

(Bảng tính xác định độ chặt K theo tiêu chuẩn 8730 : 2012)

I. LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa

Hệ số nén chặt K hay còn được gọi là hệ số đầm chặt của nền đất. Là tỷ số giữa khối lượng thể tích đơn vị đất khô của đất đắp đạt được khi đầm nén tại hiện trường và khối lượng thể tích đơn vị đất khô lớn nhất mà đất đó có thể đạt được trong điều kiện đầm nén trong phòng thí nghiệm.

Thông thường thì hệ số K ≤ 1, nếu hệ số K > 1 thì cần phải xem xét hoặc tính toán lại.

2. Công thứcTrong đó:

– K : hệ số đầm chặt của nền đất đang tính toán.

: là khối lượng thể tích đơn vị đất khô của đất đạt được do đầm nén trong điều kiện ngoài hiện trường với đơn vị g/cm3.

: là khối lượng thể tích đơn vị đất khô lớn nhất của đất đó và nó được xác định được bằng thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn thực hiện trong phòng thí nghiệm tính với đơn vị g/cm3.

3. Phương pháp đo xác định hệ số
3.1 Phương pháp sử dụng dao vòng thép

a. Dụng cụ :


Dao vòng bằng thép được dùng để lấy mẫu đất ở hiện trường.
Dụng cụ lấy đất vào dao vòng thép trên.
Cân kĩ thuật để xác định khối lượng.
Các đụng cụ cắt gọt, đào để lấy mẫu đất hiện trường.
Dụng cụ xác định độ ẩm của đất.

b. Cách tiến hành
Đóng dao vòng vào trong nền đất, gạt bằng hai đầu ngang với thành dao vòng loại bỏ phần đất thừa.
Cân mẫu đất để xác định khối lượng đã lấy.
Lấy đất trong dao vòng đem xác định độ ẩm bằng dụng cụ.

c. Tính toán kết quả thí nghiệm sau cùng.

….

II. BẢNG TÍNH XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT K

Nhập các thông số cho các bảng ta sẽ thu được kết quả chính xác nhất.Link download  : tại đây