Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Showing posts with label Thông Tư - Nghị Định. Show all posts
Showing posts with label Thông Tư - Nghị Định. Show all posts

Thursday, December 23, 2021

THÔNG TƯ 04/2019 BXD - (Sửa đổi, bổ sung TT 26/2016 BXD)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2016/TT-BXD NGÀY 26/10/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hy vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Download tại đây

Monday, December 20, 2021

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựngGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hy vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Download tại đây

Thursday, May 11, 2017

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn những kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Friday, May 5, 2017

NGHỊ ĐỊNH 15 NĂM 2013 (QLCL)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn kiến thức sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Friday, April 28, 2017

NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦUGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn NGHỊ ĐỊNH 63/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

NGHỊ ĐỊNH 26a/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VẬT LIÊU XÂY DỰNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn LUẬT XÂY DỰNG SỐ 16/2013/QH11 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Monday, April 17, 2017

THÔNG TƯ 06-2016 BXDGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn THÔNG TƯ 06-2016 BXD) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐỊNH MỨC XÂY DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI BỔ SUNG)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn ĐỊNH MỨC XÂY DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI BỔ SUNG) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Thursday, April 13, 2017

NGHỊ ĐỊNH 32-2015 (Quản lý chi phí đầu tư xây dựng)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn NGHỊ ĐỊNH 32-2015 (Quản lý chi phí) sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG &  TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Phương Pháp Sử Dụng Chỉ Số Giá Xây Dựng Để Tính Chi Phí Dự PhòngGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn  hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây