Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Hân hoan Chào mừng Các Bạn đến Website Góc Xây Dựng

Nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tài liệu chuyên nghành xây dựng.

Saturday, July 29, 2017

PHẦN MỀM MS PROJECT 2007

Microsoft Project là một phần mềm rất hay, sử dụng rất ưu việt và hiệu quả trong việc lập kế hoạch và quản lý dự án đặc biệt là dự án về xây dựng. Mình nghĩ vì bạn chưa khai thác hết tiềm năng của chương trình này nên chưa hiểu hết vai trò to lớn của nó, mình xin liệt kê một vài tính năng thông dụng mà mọi người hay dùng cho bạn tham khảo:
- Dùng để tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án
- Dùng để lên lịch công tác
- Chuẩn bị các báo cáo cần thiết cho dự án
- Đánh giá tài chính chung của dự án
- Chỉ định các tài nguyên và chi phí cho các công việc trong dự án
- Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến dự án.


Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Phần mềm MS Project 2007 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload phần mềm tại đây
Link thuốc: Tại đây

Friday, July 7, 2017

PHẦN MỀM Nova -TDN 2005

Nova -TDN 2005 Chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên môi trường AutoCAD Release 2005. Với Nova -TDN 2005 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova -TDN 2005 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ và có thể thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO.Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn Phần mềm sap Nova -TDN 2005 sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Tuesday, May 30, 2017

KẾT CẤU BÊ TÔNG USTGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

THIẾT KẾ SÀN NẤMGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNHGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

GIÁM SÁT NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNHGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Friday, May 26, 2017

GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

GIÁM SÁT THI CÔNG NHÀ TRẠM VIỄN THÔNG (2)Góc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

GIÁM SÁT THI CÔNG NHÀ TRẠM VIỄN THÔNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

Wednesday, May 24, 2017

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC HOÀN THIỆNGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

TRÌNH TỰ GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây

GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI - BÊ TÔNG KHỐI LỚN, BÊ TÔNG CỌC NHỒI, BÊ TÔNG DƯL NHÀ CAO TẦNGGóc Xây Dựng chia sẻ với mong muốn tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ Quý anh em trong quá trình học tập nghiên cứu và làm việc. Hi vọng hữu ích với mọi người, Cảm ơn vì đã ghé thăm Góc Xây Dựng. Dowload tại đây